Czy to możliwe? Jaka jest droga do zorganizowania go w innym miejscu jak urząd/ kościół?

Ślub kościelny i ślub cywilny w plenerze

Polacy są tradycjonalistami i wciąż większość ślubów organizowana jest w tradycyjny sposób. Jednak dla wielu nowożeńców taka forma ślubu jest spełnieniem marzeń. Spełnienie ich jest możliwe, ale trzeba liczyć się z większym nakładem pracy oraz formalności. Tak samo jak przy planowaniu ślubu tradycyjnego tak i ślubu w plenerze, najpierw musimy podjąć decyzję czy ma on być cywilny czy kościelny.

Ślub kościelny i konkordatowy w plenerze

Kodeks prawa kanonicznego mówi:

Kan. 1115 Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów (narzeczonych) posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt ….. Za zezwoleniem własnego ordynariusza (biskupa)albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej (czyt. w innej parafii).
Kan. 1118 Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między strona katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca (biskupa) lub proboszcza.
Miejscowy ordynariusz (biskup) może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu.”

Należy wystąpić do biskupa z podaniem o udzielenie zgodny na udzielenie ślubu w innym miejscu. Przy czym należy znaleźć i podać konkretny powód, dla którego chcemy wziąć ślub. Po wysłaniu takiej prośby nie mamy gwarancji, że zostanie rozpatrzona pozytywnie, a odpowiedz może potrwać nawet rok.

Ślub cywilny w plenerze

Podobnie jak przy organizowaniu ślubu kościelnego w plenerze, czeka nas więcej załatwiania. Jednak jest to o wiele prostsze jak w wyżej wymienionym przypadku. Ślub cywilny poza Urzędu Stanu Cywilnego był już dawno możliwy, o czym mówiła ustawa z dnia 29 września 1986 r.

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego”.Najczęściej urzędnicy nie robili problemu przy akceptacji podanej przez młodych przyczyny i szli im na rękę. Najczęściej, jednak nie zawsze.

Na początku 2015 roku weszły zmiany, które są nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1986 r. Rozszerza się więc zakres możliwości wzięcia ślubu cywilnego w miejscu nie będącym kaplicą. Powinien zostać zawarty w miejscu, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników:

„5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.”

Jak widać spełnienie marzeń o niecodziennym zawarciu związku małżeńskiego jest możliwe!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Wpisz swoje imię